MAJ  2018

Så har de fleste klubber haft sæsonafslutning; mange med bankospil og socialt samvær, og bestyrelserne er i fuld gang med at planlægge næste års aktiviteter.


De fleste klubber har overholdt deadline for indsendelse af oplysninger til det kommende SFK-program, og redaktøren er nu i fuld gang med at redigere programmet. Der har været kontakt til vore annoncører, og deres annoncer skal også fordeles og placeres i programmet.


Frimærkeklubben DAMSØ har afviklet en række auktioner, hvor medlemmer af andre SFK-klubber har haft mulighed for at møde op. Torsdag den 3. maj afvikles den sidste i denne sæson, og alle klubberne er via e-mail orienteret om auktionen.


Bestyrelsen.