APRIL  2017

Generalforsamlingen og det efterfølgende møde blev afviklet som planlagt den 1. april på Amager, hvor der var repræsentation fra over halvdelen af klubberne, og 3 klubber havde indsendt skriftlige indlæg. Bestyrelsen takker alle for deltagelse.  

Sekretæren arbejder på et referat, der tilgår alle klubberne inden længe, men henset PostNords ombæringsrutiner, så er der udsendt e-mail omkring SFK-programmet for 2017-18.

Deadline er som sidste år 1. maj. Kan fristen ikke overholdes, så er det vigtigt, at redaktøren får besked af hensyn til planlægningen.

JUBILÆUMSUDSTILLINGEN

Bestyrelsen fortsætter planlægningen, og adskillige klubber og medlemmer har fulgt op på invitationen til at deltage med en eller flere samlinger.

Fristen for tilmelding er 15. maj, så der er stadig tid til overvejelser, og der er fortsat plads.

BENYT DEN GRATIS CHANCHE TIL AT VISE ANDRE DIN SAMLING.

Der vil være flere frimærkehandlere, PostNord, tombola og mulighed for at købe lidt at spise og drikke, ligesom der udgives et udstillingskatalog.   

SFK er sammen med DFF og FFF fælles om en udtalelse, der opfordrer alle - auktionshuse, frimærkehandlere, prøvere og frimærkesamlere - til at medvirke til en bedre etik herunder afvise manipulerede og tvivlsomme objekter.

Fællesudtalelsen kan ses på DFFs og FFFs hjemmesider, og vil blive bragt i SFK-programmet 2017-18.